Közelgő események
  • Nincs közelgő esemény


Európa végnapjai

A Kairosz Kiadó könyvei között számtalan olyan kiadvány lelhető meg, amelynek tartalma nem fér bele a még mindig erős bástáykat magáénak mondható fősodorbeli gondlokodás keretei közé. Azonban a valóság olyan erővel dörömböl a látszatvilág falain, hogy soká már nem lehet mindenestül kívül tartani, így aztán egyre több olyan adat, jelenség lát napvilágot, amely mélyebb gondolkodásra, összefüggéskeresésre sarkall.

Pokol Béla, volt országgyűlési képvisel, jelenleg alkotmánybíró egy erőteljes könyvel állt elő - tőle nem szokatlan módon. A globalizáció, az ebből fakadó hátrányok, a nemzetállamok valódi gondjai Európa felénk eső részén különösen érzékeny kérdéseket vetnek fel. Nyertesei nem lettünk ezen folyamatoknak, pedig az igáényt megalapozták rá a reklámok sugallta képekkel. Valós gondjainkról sokáig csak csöndben beszélhettünk... Az Európa végnapjai egy hiánypótló könyv. Tudományos igényességgel tárja fel a ketyegő népesség-bombát, amely Európa számára könnyen végzetes lehet. A könyv kettéválasztja Nyugat-Európa népességi problémáit Kelet-Európa hasonló gondjaitól. Míg a volt keleit blokkban a népességfogyást a cigánykérdés súlyosbítja, addig nyugaton a bevándorlók eltérő kultúrája és a beilleszkedés gondjai okozzák a nehézségeket.

A könyvben az ismert statisztikai adatokon túl - az említett népcsoprtok száma, termékenységi rátája - olyan, a valósághoz közelebb álló becslések is teret kapnak, amelyek nem az önbevallásra épülő statisztikára épülnek, hanem egyéb tapasztalati tényekből igyekeznek egy, a valósághoz közelebb álló képet kialakítani.

A gondok súlyosságát mutatja, hogy Európa keleti felén Románia, Bulgária és Szlovákia a jelentős cigány kisebbség és a többségi társadalom elöregedése miatt a következő évtizedekben rendkívül súlyos gondok elé néz, hiszen, amint a könyv szerzője is megállapítja, a cigányságot nem sikerült a többségi társadalomba beilleszteni, valamint a munka világába sem. Éppen ezért, ahogy fogy a dolgozó népesség ezekben az országokban, úgy egyre több embert kell egy dolgozónak eltartani. Románia esetén mindezt súlyosbítja a munkaképes lakosság külföldi munkavállalása is. Összességében tehát a környező államok szociális ellátórendszere mindezen terhek alatt (nyugdíj, segélyek, kevés bevétel az adókból) összeomolhat. Magyarországon a helyzet annyiban más, hogy a számarányok alapján ez kicsit több ideig fog tartani. További problémát jelent a többségi társadaloménál jóval magasabb bűnözési arány, egyes bűncselekmények különösen is: "széles körben elterjedt lopások, mások kertjéből a termények, házaikból az értékek eltulajdonítása, de a kemény bűnözés formái [is] - rablás, súlyos testi sértés, vagy emberölés..."

Nyugat-Európa gondja lényegében alig más. Olyan bevándorló tömegekkel rendelkeznek, amelyek beilleszkedése nem működik, a nyugati kultúrához való viszonya ellenséges, termékenységi rátája messze felülmúlja a többségi társadalomét, amely öregszik. Mindezt tetézi a bűnözés magas aránya, körükben egyes bűncselekmények tízszer túlreprezentáltak ahhoz képest, ahányan vannak a többségi társadalomhoz képest.

Úgy tűnik ez folyamat nem, vagy bajosan állítható meg, a tendenciák világosak. Eddig a köynvről.

Hozzáteszem, hogy mindezt súlyosbítja egy olyan adósságcsapdából épített, rossz irányú "kivezető utat" tartalmazó gazdasági válság, amelynek kivlátó oka a növekedés korlátainak elérésben rejlik, egy leépülő szociális rendszer, egyre drágább mindennapok, növekvő bűnözés... helyzetünk eléggé kilátástalan. És az is marad, amíg azt hiszik, akiknek ez a dolguk, hogy jó irányba megyünk, csak gyorsabban kéne.Ugyanis jön a szakadék.

(A köynv 20%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Kiadótól: Budapest, Apály u. 2/b. )

Keresés


Greenman Kft.
Effektív mikroorganizmusok a környezetért


Bio tönkölybúza
, Szám Lajos, Tapolca


Abwind Kft.
Megújuló energiák, megújuló technológiák


Újenergiák

Médiaröntgen

Kapcsolat Plus Alapítvány

Bocs Alapítvány

E-Consumption

FFEK hírlevél

FFEK cikkek, hírek, programok.

CAPTCHA
A kérdés azt vizsgálja, hogy valós látogató, vagy robot szeretné az űrlapot beküldeni.
Kép CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Tartalom átvétel
Könyvajánló

Sokak fejében fordul meg a gondolat, hogy az önellátás felé forduljanak a jelenlegi helyzet láttán - és esetleg ismerve, vagy sejtve, mi várható még. Azonban az önellátás, még ha részleges is, vagy kezdetleges lépsekből is áll, nem egyszerű. Azok az ismeretek, amelyeket régen a többség ismert, azaz, hogy mit mikor kell vetni, mi minek jó szomszédja a kertben, vagy hogyan kell mosni hamulúggal, mára szinte teljesen eltűntek.

Az újratanulásban segít az ÖkoVölgy Alapítvány könyve, amely még azoknak is élvezetes olvasmány, akik már megkezdték saját maguk körül az önellátást, vagy vannak tapasztalataik bármelyik kérdésben, amiket a könyv tárgyal.

Milyen következményekkel jár, ha a világ népesség-növekedése a jövőben korlátlanul folytatódik? Vajon lesz-e mindenkinek elegendő élelem és ivóvíz? A véges kőolaj, kőszén és földgázkészletekkel mi lesz? Jut-e belőle mindenkinek? Mit lehet tenni azért, hogy a Föld eltartóképességén belül maradjon az emberiség?  És egyáltalán: mekkora ez az eltartóképesség?

Bár a fenti kérdéseket már Thomas Malthus is feltette a XVIII. század második felében és Aldous Huxley is említést tesz róluk a Pont és Ellenpont c. regényében (1928), csak a Római Klub tagjai voltak, akik elsőként behatóbb tanulmányokat végeztek a válaszkeresés reményében. 1972-ben felkérték Donella Meadowst, Jorgen Randerst és Dennis Meadowst, a Massachusetts Technológia Intézet kutatóit, hogy írjanak egy tanulmányt.

Miért és hogyan lett a magyar föld a globális tőke elsajátítási tárgya? Van-e még ezután reális esély földünknek a magyarság részére megőrzéséhez? Miért nem tudunk ésszerűen gazdálkodni a jövő egyik legfontosabb stratégiai kincsével, a vízzel? Miért vezetünk el többet belőle, mint amennyi hozzánk érkezik? Miért tesszük ezt olyan veszélyeztetett térségekben is, mint a Homokhátság?

Századunk a civilizáció összeomlásával is fenyeget. A termőföld és az édesvíz az élet alapfeltételei, közösségi birtoklásuktól függ fizikai létünk és etnikai megmaradásunk.

Mindkét szerző elkötelezetten védi a magyar temrészeti valóság egy-egy fontos elemét: Tanka Endre a magyar termőföld megmentésén dolgozik hosszú évek óta, Molnár Géza pedig a Kárpát-medence vízgazdálkodási hagyományaival foglalkozik, s próbálja a gyökerekhez visszatéríteni a szakma képviselőit, hogy az valóban a vízzel való gazdálkodást jelentsen, ne árvízi védekezést.

A Kairosz Kiadó könyvei között számtalan olyan kiadvány lelhető meg, amelynek tartalma nem fér bele a még mindig erős bástáykat magáénak mondható fősodorbeli gondlokodás keretei közé. Azonban a valóság olyan erővel dörömböl a látszatvilág falain, hogy soká már nem lehet mindenestül kívül tartani, így aztán egyre több olyan adat, jelenség lát napvilágot, amely mélyebb gondolkodásra, összefüggéskeresésre sarkall.

David C. Korten egyike azoknak a közgazdászoknak, akik baljós szemmel figyelik a liberalizációs folyamatokat, sarkos kritikát fogalmaznak meg és alternatív válaszokat keresnek a globalizáció kihívásaira. Korten professzor egyik leghíresebb könyvében, a Tőkés társaságok világuralmában kifejti: a multinacionális vállalatok jogkörének szűkítése, az állam nagyobb szerepvállalása és a civil társadalom ereje szükséges ahhoz, hogy megfékezzük a társadalmi különbségek növekedését és létrehozzunk egy erős szociális hálót. Rámutat arra is, hogy felelősséggel tartozunk a jövő nemzedékeknek, ezért nem hagyhatunk rájuk kezelhetetlen adósságterheket. Korten mondanivalóját egyelőre még képtelen elfogadni a fősodrú  közgazdaságtan, hatásosnak bizonyult válságkezelő intézkedéseire viszont egyre nagyobb figyelem irányul.

 

Eddig inkább csak arról volt szó, hogy mi történik majd amíg ez a rendszer leépül. Arról, hogy az oroszok miatt gázkelepcében ülünk, hogy a fogyó olaj miatt az egész világ az olaj csapdájában vergődik, de arról ritkán szólunk, hogy mit tegyen egy kis közösség, vagy család. költözzön tán mindenki vidékre, Ezt úgysem lehet megtenni. Akkor mit eszünk szervezett élelmiszer-termelés híján? Vagy akár eljutunk-e valaha oda, hogy nem lesz szervezett élelmiszer-ellátás?

A Kairosz kiadó magyarul is kiadta David Korten egy új művét. A korábban megjelent Tőkés társaságok világuralma is gondolatébresztő mű volt, a mostani még nikább aktuális.

A Magyar Nemzetstratégia második kötete számos szakértő munkájának eredménye, mely magába foglal egy palettát a jogra vonatkozó elképzelésektől az oktatáson keresztül a gazdaságig.

Kutatóink az energetika-fenntartható gazdálkodás területén írtak cikket a könyvbe. A könyv szerkesztőjével egyeztetve jelentetjük meg ezt a kis helyreigazítást:

Az "Energia nélkül nem megy semmi" címmel közreadott cikk 3 szerző munkája. A második függelék az ártéri gazdálkodásról Molnár Géza, a harmadik függelék a lokalizált rendszerekről Szám Dorottya munkája. A megújuló energiaforrásokra vonatkozó adatok és számítások egy része a PTE Környezetfizika Tanszék és Német Béla tanszékvezető által végzett kutatásokból származik.

A könyv harmadszor jelenik meg, szerzője mindig egy kicsit más szempontot emelt ki benne. Általános üzenete: az ember eddig mindig elárulta Teremtőjét és a természetből kiszakdva tönkretette azt.

Az Utolsó kísérlet rendszerszinteket, történelmet, energiatermelést, éghajlatváltozást, mezőgazdaságot, valamint a közeli jövő forgatókönyveit és a fenntarthatóság alapjait egyaránt vizsgálja. Mégsem tudományos a nyelvezete - noha szerzői tudományos kutatás keretében jutottak a benne foglaltakra.

X
CAPTCHA
A kérdés azt vizsgálja, hogy valós látogató, vagy robot szeretné az űrlapot beküldeni.
Kép CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.