A cselekvés első lépései: a klímabarát települések körének válaszai a válságra Posted in: Egyéb kategória

A Klímabarát Települések Szövetsége egy új sorozatot indít el, melyben az egyes településeken kidolgozott és minden település által használható klímabarát válaszokat mutatjuk be.  A sorozat elindításának egyik célja az, hogy ezek a programok minden önkormányzatot és helyi közösséget segítsenek abban, hogy felkészüljenek a természet várható változásaira.

 

A Klímabarát Települések Szövetségéhez tartozó településeken az elmúlt években számos olyan programot dolgoztak ki a klímakörök munkájában résztvevő helyi lakosok felkért szakemberek közreműködésével és az önkormányzatok támogatásával, amelyek a természet változásaihoz való helyi szintű alkalmazkodást segítik elő.

A klímabarát települések támogatása és a közöttük lévő kapcsolat kialakítása és erősítése mellett a Szövetség céljai közé tartozik az is, hogy a Föld egészét érintő ökológiai kockázatokra helyi szinten adható klímabarát válaszokat minél több településen  megismerjék. Ezért határoztuk el, hogy a már kész klímabarát válaszokat rövidített formában nyomtatásban és a honlapunkon is megjelenttetjük.  A most megjelenő kötet ennek az új  sorozatnak első két részét tartalmazza. Az első részben bemutatásra kerül a Tatabányán elkészült Hőség- és UV riadó terv, amely egy Európai Uniós klímapályázaton az alkalmazkodás kategóriájában első díjat nyert. A második rész a helyi szintű vizes stratégiák szükségességéről szól, kapcsolódva
a Pomázon kidolgozott „vizes” stratégiához, amely az első olyan stratégia Magyarországon, amelyik következetesen áttekinti, hogy egy település vízgazdálkodásában milyen változásokra kell felkészülni a klímaváltozás várható következményei miatt.

Mindkét program jó példa a természet változásaihoz való helyi szintű alkalmazkodásra. A kötet kiadásával a Szövetség kifejezetten a jó gyakorlatok átvételét próbálja elősegíteni. A sorozat elindításának célja is az, hogy ezek, és más hasonló programok, minden önkormányzatot és helyi közösséget segítsenek abban, hogy minél alaposabban felkészüljenek a természet várható változásaira.

 A kötet végén olvasható „Klímabarát ajánlások”-ból pedig megismerhető az, hogy hogyan működnek a klímabarát települések, és az is, hogy eddig milyen eredményeket értek el.

A sorozatban most megjelenő első két klímabarát válasz a Szövetség honlapján a következő címen elérhető is letölthető: http://www.klimabarat.hu/system/files/okologia_teljes.pdf

Bízunk benne, hogy ez a sorozat is hozzáárul ahhoz, hogy minél több település és helyi közösség az eddigieknél alaposabban megismeri azt, hogy a természet változásai hogyan befolyásolja vagy befolyásolhatja az ott élő emberek mindennapi életét és ahhoz is, hogy ennek ismeretében egyre több településen kezdődik el egy közös gondolkodás a megfelelő válaszok megtalálása érdekében.

                                                                                                 Antal Z. László, elnök