Közelgő események
  • Nincs közelgő esemény


Az olaj közeli jövőjéről

A The Oil Drum-on jelent meg Tony Eriksen legújabb  2012-ig futó elemzése az olajkitermelés alakulásáról. Ez a modell a következő módon számolja ki az adott hónap olajtermelését: összeadja a meglévő mezők hozamát (melyet mindig lefele korrigál azok ürülési rátjával - depletion rate) és hozzáadja az adott időszakban belépő új mezőkből származó hozamot is. Ez a C&C (könnyű; crude & concdensate) olajra vonatkozik.

 

1. ábra. A C&C kitermelés 2002-től 2012 végéig. A piros vonal jelzi jelenlegi helyzetünket. Látható, hogy a C&C készletek hozama már sosem fog nőni, a mindenkori csúcs 2005-ben és 2008-ban volt. Vegyük észre, hogy az ábrán folytonos vonallal jelölt 2008-as IEA-WEO és 2009-es IEA-WEO előrejelzés mennyire más: a 2008-as még növekedést jelzett, a 2009-es pedig lassú csökkenést.

Azonban újabban nemcsak C&C olajtól függ a világ, beleszámolják már a folyékony földgáz (LNG), bioüzemanyag, olajpala és minden egyéb olajféleség adatait is, így lesz "all liquids" (mindeféle olaj/folyadék) belőle. Ezen adatok is számíthatók, és előre jelezehtőek; ez jelenik a meg a következő ábrán.

2. ábra. A Föld C&C és  LNG kitermelése 2012-ig. Ez nagyjából megegyezik az all liquids kitermeléssel, és látható, hogy évi 2.4 millió hordó esés várható 2010 és 2012 között.

A  folyékony földgáz (LNG) területén nem történt meg az áttörés, amit vártak: 2007-ben 7.96 millió hordó/nap (mbpd) készült belőle, 2008-ban 7.91 mbpd, 2009-ben várhatóan 7.99 mbpd készül; nem sikerült átlépni a kívánt 8 mbpd határt, pedig a tervek szerint már át kellett volna. A bioüzemanyagok két legfontosabb gyártója, a piac 2/3-át lefedő USA és Brazília összesen 1.1 mbpd-t állított elő 2008-ban. Ezeket az adatokat is belevéve a csúcs 2008-ban marad minden olajféleségre.

A jövőben beálló új mezők már nem tudják a csúcsot eltolni, vagy egy fellendülés után egy második csúcsot előidézni, csak lassítani az esést.

3. ábra. A világ teljes C&C olajkitermelése (piros), és az OPEC olajkitermelése (kék). Amennyiben beáll a feltételezett legjobb eset, aza a hátralevő tartalékok még 1100-1300 milliárd hordósak, akkor fogunk a leglassabban lecsúszni termelési lejtőn (zöld görbe).

A 3. ábra egyébként arra is magyarázatot ad, hogy miképp keletkezik az IEA közép- és hosszútávú előrejelzése. Látjuk, hogy 2015-ig az IEA is eséssel számol, utána azonban nem, mi ennek az oka?

Az IEA előrejelzési modellje kétféle. 2015-ig úgy jelez előre, mint a TOD cikke (és mi is), azaz megnézi mennyi a régi mezők hozama az i-ik évben: P(i) és az új megamezők hozama menniy lesz az adott évben: M(i) és ebből lesz a teljes évi hozam: P(i) + M(i)  A régi mezők hozamát pedig csökkenti a kiürülési rátával.2015 után azonban más modell szerint kezd számolni. Felteszi, hogy elég olaj van az igények kielégítésére, és úgy számol, hogy ha van elég pénz, akkor lesz elég kitermelés is.

"A central tenet of the OPEC long-term supply perspective assessment is that resources are sufficient to meet future demand. The resource base, as defined by estimates from the US Geological Survey (USGS) of ultimately recoverable reserves (URR), does not constitute a constraint to supplying the rising levels of oil demanded in the reference case."

Azaz:

"Egy központi elem az OPEC hosszú távú ellátási perspektívájában, hogy a készletek elegendőek a jövőbeli igény ellátására. A jövőben összeségében elérhető (URR) készletbázis, amint azt az USA Geológiai Szolgálatánál neveziknem tartalmaz kényszert a növekvő olajigények kielégítése felé a referencia forgatókönyvben."

Szóval elhiteti, hogy az OPEC-országok és az USGS becslései jók a világ olajkincsére, van elég olaj fedezni az igényt. (Egyébként már most sincs...) Egyébként mindkét hivatalos hely adatai konfúzak, becslései nem megbízhatóak; az OPEC készletbecslése pedig csalásgyanús.

Összevetésül itt a saját modellünk is, 2008 októberéből:

ffek modell, 2008

Keresés
FFEK hírlevél

FFEK cikkek, hírek, programok.

Tartalom átvétel


Greenman Kft.
Effektív mikroorganizmusok a környezetért


Bio tönkölybúza
, Szám Lajos, Tapolca


Abwind Kft.
Megújuló energiák, megújuló technológiák


Újenergiák

Médiaröntgen

Kapcsolat Plus Alapítvány

Bocs Alapítvány

E-Consumption

Könyvajánló

Milyen tanulsággal szolgálhat korábbi népek és a természet viszonya, amennyiben az összeomlásig fajuló válságot idézett elő? A húsvét-szigetiek kivágták az utolsó fát is, a dél-amerikai indiánok túlhasználták a földet... El lehet ennyivel intézni régmúlt társadalmak bukásának okait?

A könyv a rendszerelméleten keresztül mutatja be, mire jutott a lehetséges forgatókönyvek elemzésével; milyen jövőnk lehet. A könyv alapját egy olyan számítógépes modell eredményei képezik, mely kulcsfontosságú folyamatokat modellez (népesség, energia, ipar, mezőgazdaság, szennyezés stb. alakulása és kölcsönhatásaik). Az eredmény megdöbbentő.

X