Energy use, entropy and Extra-terrestrial Civilizations / Energiahasználat, entrópia és földönkívüliek Posted in: Egyéb kategória

Abstract. The possible number of extra-terrestrial civilizations is estimated by the Drake-equation. Many articles pointed out that there are missing factors and over-estimations in the original equation. In this article we will point out that assuming some axioms there might be several limits for a technical civilization. The key role of the energy use and the problem of the centres and periphery strongly influence the value of the L lifetime of a civilization. Our development have several edifications on the investigations of growth of an alien civilization.

Full artilce is attached. This rapid communication is the summary of my talk was given on FIKUT Conference last year at Eötvös University. It will be published in the Journal of Physics: Conference Series.

Kivonat. A földönkívüli civilizációk számát a Drake-egyenlet becsli meg. Számos cikk mutatta ki, hogy hiányzó faktorok és túlbecsült értékek vannak az eredeti egyenletben. Ebben a cikkben kimutatjuk, hogy néhány axiómát feltéve számos korlát létezhet egy technikai civilizáció számára. Az energiahasználat kulcsszerepe és a központok valamint a periféria problémája erőteljesen befolyásolja egy civilizáció L élethosszát. A mi fejlődésünknek számos tanulsága van idegen civilizációk növekedésének vizsgálata szempontjából.

A teljes cikket csatoltam. Ez a rövid cikk összefoglalása annak az előadásnak, amit múlt évben az ELTE FIKUT konferenciáján tartottam és meg fog jelenni a Journal of Physics: Conference Series-ben.