Globális rendszerválság – 2011 első negyedév: A globális geopolitikai széthullás kritikus fázisába lépése Posted in: Egyéb kategória

A LEAP/E2020 független európai politikai elemzőcsoport legújabb előrejelzése szerint a mai geopolitikai világrend durva “átalakulásának” egy újabb szakaszhatára átlépése várható a következő negyedévben. A G20-ak szöuli csúcstalálkozója jelezte, hogy többé nem az USA dominálja a világpolitikát és hogy minden ország magára van utalva. Mint a komplex rendszerek ilyen küszöb-átlépéseinél megszokott, a gazdasági, pénzügyi, monetáris szociális és politikai változások nem lineárisak, nem maradnak a szokott szabályok keretén belül.

Egyrészt gyorsulnak és erősödnek a világ több évtizedes gazdasági, pénzügyi és geopolitikai válságtrendjei, másrészt rohamosan erősödik e változások kollektív tudatosodása.

Ez a tudatosodási folyamat önmagában is a válság tényezőjévé válik és váratlan ugrások révén annak rohamos gyorsulását eredményező kitörésekhez vezethet.

A globális folyamatok töréspontjához vezető út néhány jellemző velejárója, melyeknek kaotikus következményei lesznek:

 

A monetáris lazítás nyomán a FED-et “házi őrizetbe helyezték”

A FED második monetáris mennyiségi lazítása (“QE2”, a FED 600 milliárd dollárért vásárol USA államkötvényeket) nyomán 1945 óta először lázadt fel szinte az összes többi globális hatalom, Japán, Brazília, Kína, India, Németország, az ASEAN országok, stb. A világ többi része világosan jelezte 2010 novemberében, hogy nem hagyja, hogy az USA jegybankja Amerika problémáit a bolygó összes többi országának költségén oldja meg. A dollár megszünik „az USA valutája és mindenki más gondja” lenni, ami a dollár elméleti aranyraválthatósága megszűnésének 1971-es dátuma óta volt, és egy lesz  a világ valutái közül, mely azokhoz hasonlóan a kibocsátó ország gondja. Ez még nem gyámság, de már “házi őrizet”. A LEAP/E2020 szerint nem lesz harmadik hullám a monetáris lazítás keretében, illetve 2011 végére várható egy nagy geopolitikai konfliktus és a dollár összeomlása.

 

Európai megszorítások: társadalmi ellenállás terjedése, a populizmus és radikalizmus növekedése, generációs lázadás, magasabb adók

Európa-szerte terjednek a globális válság miatt a kormányok által életbeléptetett megszorítások elleni tiltakozó megmozdulások.  A következő választásokon eltűnhetnek a mai elitek, amelyek a válság előtti klasszikus liberális receptekkel próbálkoznak, pl. adócsökkentéssel a gazdagok számára. Az elégedetlenség minden országban drámaian megerősítheti a populista és radikális pártokat, Európa politikai “bekeményítése” várható.

A fiatalabb nemzedékek fellázadhatnak a nyugdíjasok ellátásának terhei ellen és ki fogják kényszeríteni a nyugdíjak csökkentését. A legvalószínűbb fejlemény a magasabb jövedelmek és tőkenyereségek fokozottabb adóztatása, egy új bankadó és a közösség határainak megerősített védelme lesz egy protekcionista fordulat következtében. (Tehát könnyen lehet, hogy a magyar kormány lépései komoly követkőre találnak az EU-ban, elítélő szavak helyett – szerk.)

 

Japán: az utolsó kísérlet a Kína hatalmával szembeni elenállásra

Kína Kelet- és Délkelet-Ázsia domináns hatalmává válása, térségbeli hegemóniája ellen Japán és más államok megpróbálnak védekezni, de a korábbiakkal ellentétben az USA már nem képes a konfliktusba beavatkozni.

Összefoglalva: a G20 csúcs résztvevői nem voltak képesek megoldani a tagok növekvő gazdasági, pénzügyi és monetáris feszültségeinek okait, közben döntően nőtt a világ kollektív tudatossága a folyamatban levő geopolitikai összeomlás kapcsán. Ez a növekvő tudatosság 2011 kezdetétől fogva felgyorsítja és felerősíti a nemzetközi rendszer és az egyes országok változásait, ami nemlineáris, kaotikus eseményekhez vezet. Éppen ezért ettől az időponttól kezdve az USA válsághelyzetbe kerülhet, ha így lesz, feltehető, hogy 2012-ben Kína átveszi a világ legnagyobb gazdaságának szerepét az USA-tól.

(Munkatársunktól)