Robert Hirsch: nem engedtek beszélni az olajcsúcsról Posted in: Egyéb kategória

Robert Hirsch 2005-ben publikálta híres jelentését, mely az USA Energiaminisztériumának (DoE) kérésére készült. Ez volt az első hivatalos jelentés, mely közeli olajkitermelési csúccsal számolt és a felkészülés idejét legkevesebb 10, jó esetben 20 évre tette. Meglepő, de a vele készült friss interjúban arról számol be, hogy utána hallgatásra ítélték.

Azok, akikkel együtt dolgozott, azt mondták neki, egy szót se ejtsen az olajcsúcsról többet. Ezek a kollégák vezető kutatók voltak, akik a DoE legfelsőbb vezetésével álltak kapcsolatban. A DoE minden kutatási forrást elvágott az olajcsúcs és mezők ürülési rátájának kutatásával kapcsolatban.

A helyzet lényegében nem változott az Obama-kormányzat idején sem. Hirsch szerint a jelenlegi energiaminiszter Dr. Steven Chu nem rendelkezik elég rálátással az energetika területére. Tudása akadémikus és a gyártási oldalt nem látja át, így nem képes megítélni a megújulók terjedését.

Hirsch legfrissebb könyve, mely októberben jelenik meg az USA-ban, állítása szerint erős érveket tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a szél-, a napenergia, vagy a biomassza felhasználás „sosem lesz elég bármire is.” Minderre azért hívja fel a figyelmet, mert véleménye szerint erős a meggyőződés, hogy a megújuló források ki tudnak minket húzni a bajból.

Ugyanebben az interjúban Hirsch elmondja, hogy elképzelése szerint 2-5 éven belül véget ér a kitermelés napi 85 millió hordó környéki stagnálása és elkezdődik a megállíthatatlan esés. Minden azon múlik, ez milyen gyors. Évi 2% már komoly gond [ez a magyar olajfogyasztás 10-szerese lenne – hzs], de 4% már katasztrofális.

Amikor 2008-ban 130 dollár fölé ment az olaj hordónkénti ára, 25 országban tört ki éhséglázadás. Mivel a globalizált rendszer nemlineáris [nem modellezhető lineáris differencia/differenciálegyenletekkel – hzs], hanem kaotikus, így az esés következményei sokkal szerteágazóbbak lehetnek ennél is.

Hirsch azt is közli, hogy a Védelmi Minisztérium (DoD) kicsit önállóbb utakon jár [2008-ban és 2010-ben is kiadtak egy jelentést, mely 2015-re 10 millió hordó/nap olajhiánnyal számol, mely a napi magyar felhasználás 62-szerese], azaz ott nincs letiltva az olajcsúcs vizsgálata. Még 2005-ben zajlott egy olyan háborús szimuláció a CIA vezetőjének részvételével, mely 5% esést modellezett az olajkitermelésben. A gyakorlat rádöbbentette a résztvevőket, hogy az USA nem rendelkezik olyan eszközökkel, mely ilyen esetben működőképes lehetne.

Következtetés: majdnem minden nagyhatalom nemzetvédelmi egysége félhivatalosan is készül a globális olajhiányra. Titokban valószínű mindegyik. Ne legyenek illúziók bennünk: itt már régen nem arról van szó, hogy a következmények kikerülhetők. A világ vélhetően háború/konfliktusok előtt áll.